Ergünler Grup

Kentsel Dönüşüm

Ergünler Grup

Kentsel Dönüşüm Yıkım ve Kırım İşleri

Kentsel Dönüşüm Yıkım ve Kırım

Kentsel dönüşümde enkaz kaldırma ve taşıma hizmetleri, inşaat projeleri ve mülk temizliği için çok önemlidir. Bu hizmetler, inşaat atıkları, ev çöpleri, bahçe atıkları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli moloz türlerinin kaldırılmasını ve molozların uygun bertaraf tesisine taşınmasını içerir. Enkaz kaldırma ve taşıma hizmetlerinin ana faydalarından biri, mülkleri temiz ve güvenli tutmaya yardımcı olmalarıdır. İnşaat malzemeleri ve ev çöpü gibi molozlar tehlikeli olabilir ve mülkteki kişilerin sağlığı ve güvenliği için tehlike oluşturabilir. Mülk sahipleri, profesyonel bir enkaz kaldırma ve taşıma hizmeti kiralayarak, enkazın mülklerinden güvenli ve verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlayabilir.

Kentsel Dönüşüm Yıkım ve Kırım Nedir?

Mülk sahipleri, profesyonel bir enkaz kaldırma ve taşıma servisiyle çalışarak zamandan ve emekten tasarruf ederken, aynı zamanda enkazlarının uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayabilir.

Kentsel dönüşüm, yaşayanların yaşam kalitesini artırmak ve daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler oluşturmak için kentsel alanların canlandırılması ve iyileştirilmesi sürecidir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için firmaların sunduğu kentsel dönüşüm hizmetleri büyük önem taşımaktadır.

Kentsel dönüşüm hizmetleri, kentsel çevreyi iyileştirmeyi amaçlayan projelerin planlanması, tasarlanması ve uygulanmasını içerir. Bu hizmetler, şehir planlaması, mimarlık, peyzaj tasarımı, mühendislik ve inşaat gibi bir dizi faaliyeti içerebilir. Kentsel dönüşüm hizmetleri, karmaşık projeleri gerçekleştirebilecek uzmanlık ve deneyime sahip, konusunda uzman şirketler tarafından verilmektedir.

Kentsel dönüşüm hizmetlerinin gerekli olmasının birkaç nedeni vardır. İlk olarak, kentsel alanlar nüfus artışı, iklim değişikliği ve sosyal eşitsizlik gibi önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Kentsel dönüşüm hizmetleri, bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler yaratarak bu zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.

İkincisi, kentsel dönüşüm hizmetleri, düşüşte olan kentsel alanların canlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bu alanlar, yoksulluk, suç ve işsizlik gibi sosyal ve ekonomik sorunlardan muzdarip olabilir. Kentsel dönüşüm hizmetleri, yeni konutlar, kamusal alanlar ve ticari alanlar yaratarak yaşayanlar için yeni fırsatlar yaratmaya yardımcı olabilir.

Üçüncüsü, kentsel dönüşüm hizmetleri, şehirlerin doğal afetlere ve diğer tehlikelere karşı dayanıklılığını artırabilir. Drenaj sistemleri, yollar ve binalar gibi kentsel altyapıyı iyileştiren projelerin tasarlanması ve uygulanması, afetler sırasında hasar ve can kaybı riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kentsel Dönüşüm Yıkım ve Kırım Hizmeti

Enkaz kaldırma ve nakliye hizmeti seçerken, lisanslı, sigortalı ve sektörde kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip bir şirket seçmek önemlidir.

Kentsel dönüşüm hizmetleri genellikle birkaç adımdan oluşur. İlk adım, sosyal, ekonomik ve çevresel özellikleri de dahil olmak üzere kentsel alanın kapsamlı bir analizini yapmaktır. Analiz, alan için zorlukların ve fırsatların belirlenmesine yardımcı olur.

Bir sonraki adım, kentsel dönüşüm projesi için bir master plan geliştirmektir. Plan, projenin amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini, ayrıca zaman çizelgesini ve bütçeyi ana hatlarıyla belirtir. Plan tipik olarak bölge sakinleri, yerel yönetim ve diğer kuruluşlar dahil olmak üzere paydaşlarla istişare edilerek geliştirilir.

Master plan geliştirildikten sonra, uygulama aşaması başlar. Bu aşama, yeni binalar, yollar ve kamusal alanlar gibi projelerin tasarımını ve inşasını içerir. Uygulama aşaması, yükleniciler, mühendisler ve mimarlar dahil olmak üzere birden fazla paydaşın koordinasyonunu ve işbirliğini gerektirir.

Sonuç olarak, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler yaratmak için firmalar tarafından verilen kentsel dönüşüm hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Kentsel dönüşüm hizmetleri, kentsel alanların canlandırılması ve iyileştirilmesi, kent sakinlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kentlerin doğal afetler ve diğer tehlikelere karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlayan projelerin planlanması, tasarlanması ve uygulanmasını içermektedir. Kentsel dönüşüm hizmetleri genellikle analiz, planlama ve uygulama dahil olmak üzere birkaç adımı içerir.

Diğer Hizmetlerimiz

Ankara Hafriyat Ergünler Grup, inşaat sektöründe ihtiyaç duyulan tüm hafriyat işleri için çözümler sunar. Bu hizmetler arasında zemin işleri, kazı işleri, dolgu işleri ve altyapı işleri bulunmaktadır.

Hafriyat işleri

Her türlü bi̇na fabri̇ka ve benzeri̇ yerleri̇n temel toprak kazı, ve nakli̇ye i̇şleri̇ni̇ tecrübeli̇ eki̇bi̇mi̇z ve geni̇ş maki̇na parkımızla güvenli̇ ve i̇ti̇nalı bi̇r şeki̇lde yapmaktayız.

Fabrika Yıkımı

Sanayi̇ bölgeleri̇nde ya da muhteli̇f yerlerdeki̇ fabri̇ka, depo ve benzeri̇ bi̇nalarınız, uzman eki̇bi̇mi̇z ve son si̇stem i̇ş maki̇nalarımız i̇le güvenli bir şekilde yıkılır ve enkaz taşıması yapılır.

Bina Yıkım Kırım

Bi̇nalarınız, tecrübeli̇ eki̇bi̇mi̇z ve maki̇na parkımızla (kesi̇ci̇ makaslı ve kırıcılı ekskavatörler) önceli̇ği̇mi̇z güvenli̇k olmak üzere her türlü önlemi̇ alınarak enkaz hali̇ne geti̇ri̇li̇r ve taşınır.

Beton Kırma

Bi̇na, i̇nşaat, i̇şyeri̇, vi̇lla ve benzeri̇ yerlerdeki̇ her türlü beton, duvar, ve di̇ğer kırılması gereken yerleri̇ kırıcılı maki̇nalarımız ve eki̇bi̇mi̇zle i̇ti̇nalı bi̇r şeki̇lde kırıp taşımasını yapıyoruz.

Altyapı İşleri

Her türlü altyapı, kanali̇zasyon, doğalgaz, su, elektri̇k, telekom ve di̇ğer altyapı i̇şleri̇ni̇z uygun maki̇na parkımız ve tecrübeli̇ eki̇bi̇mi̇zle güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Moloz Enkaz Kaldırma Ve Taşıma

Bi̇na i̇çi̇ ve dışı çıkan her türlü enkaz ve benzeri̇ atıklarınızın tecrübeli̇ eki̇bi̇mi̇zle taşımasını i̇ti̇nayla yapmaktayız.

Yol Yapım İşleri

Yol yapım çalışmalarında her türlü kazı, dolgu i̇şleri̇, alt yapı i̇şleri̇, stabi̇li̇ze sergi̇si̇, pmt sergi̇si̇ ve asfalt seri̇mi̇ tecrübeli̇ eki̇bi̇mi̇z tarafınfan i̇ti̇na i̇le yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Yıkım & Kırım

Kentsel dönüşüm planlaması çerçevesi̇nde bi̇nalarınızın yıkımını yapıp enkaz kaldırma ve taşımasını yapmaktayız.

0
Yıllık Tecrübe
0
Ekipman

Sayılarla Biz

0
Personel
0
Proje

Neden Ergünler Grup?

Ankara hafriyat, yıkım, kırım, enkaz kaldırma, moloz taşıma, yol ve altyapı çalışmaları için Ergünler Grubu seçmeniz için en önemli özelliklerimiz.

01
Müşteri Memnuniyeti

Ergünler Grubun temel prensibi müşteri ihtiyaçlarını anlayarak, en uygun çözümleri sunmak ve işlemleri bu ihtiyaçlara göre tamamlamaktır.

02
Tecrübeli Ekip

Ergünler Grup, bünyesinde hafriyat, yıkım, kırım, taşıma gibi her türlü işlemlerde uzmanlaşmış tecrübeli elemanlar çalıştırmaktadır.

03
Modern Ekipman

Ergünler Grubun iş makineleri ve ekipmanları en son teknolojik gelişmelere uygun olarak güncellemekte ve bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.

04
Güvenlik Önceliği

Ergünler Grup çalıştığı tüm projelerde birinci önceliği güvenli̇k olmak üzere her türlü önlemi alarak hafriyat, altyapı, kırım, yıkım işlerini gerçekleştirmektedir.

05
Hizmet Çeşitliliği

Ergünler Grup, hafriyat işleri, bina & fabrika yıkım kırım, beton kırma, moloz taşıma, kentsel dönüşüm gibi çok çeşitli alanlarda hizmet vermektedir.

06
Planlı Çalışma

Ergünler Grup, işin başlangıcından itibaren müşterileriyle devamlı irtibat halinde olarak işlemleri planlı ve programlı olarak gerçekleştirmektedir.

Müşteri Yorumları

Tolga Akçınar
Tolga Akçınar

Ankara

Daha önce de bir kaç projede kendileriyle çalıştık. Müşterilerinin ne istediğini anlayıp bu doğrultuda çalışan ve işleri gerektiği yapıp tamamlayan bir firma. Kesinlikle tavsiye ederim.

Kemal Dağlı
Kemal Dağlı

Seattle

Yeni inşaatımıza başlayabilmek için Ergünler Grup'la bina yıkım ve moloz taşıma konusunda birlikte çalıştık. Oldukça güvenli ve planlı bir şekilde çalışarak zorlu bir yıkımı gerçekleştirdiler.

Murat Ketenci
Murat Ketenci

Ankara

Bir süredir Ergünler Grup ile çalışmaktayız. İşlerini son derece profesyonel ve organize bir şekilde yapıyorlar. Şantiye alanında bir sorun yaşamayacağınızı bilmek gerçekten güzel. Rahatlıkla tavsiye edebilirim kendilerini.

Kentsel Dönüşüm Yıkım ve Kırım İletişim

Ankara hafriyat, yıkım, kırım, enkaz kaldırma, moloz taşıma, yol ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara Hafriyat Telefon
Ankara Hafriyat Ergünler Grup
Ergünler Grup, inşaat ve altyapı projeleri için gerekli olan zemin, kazı ve dolgu işleri gibi faaliyetleri gerçekleştiren bir firmadır.
Ergünler Grup © 2023